7711-1085 support@sodonsolution.com

<h1 class= "website"> Веб сайт хийх үйлчилгээ </h1>

Веб дизайн

Мөн та бэлэн хийгдсэн байгаа 25,000 орчим шилдэг загваруудаас сонгож вэбээ хийлгэж болно

Програмчлал

Standart (багц)

Standart (багц)
3.5 сая

НӨЭТ ороогүй

 • Монгол хэлтэй админ удирдлагатай
 • 1-8 хэлтэй
 • Баталгаат хугацаа: 1 жил
 • Аюулгүй байдал хангах: 1 жил
 • Вэб хостинг: 1 жил
 • Товчхон валютын ханшийн widgets
 • Дизайн зурах үйлчилгээ
 • Responsive дизайн
 • Слайд зургийн модуль
 • Цэс удирдах модуль
 • Хуудас удирдах модуль
 • Мэдээний модуль
 • Вэбийн үг солих модуль
 • Админ хэрэглэгчийн эрхийн зохицуулалт хийдэг модуль
 • Санал хүсэлтийн модуль  
 • Нээлттэй ажлын байрны зар
 • SEO тохиргоо
 • Барааны каталог  
 • Google-ийн хайлт ашигласан дотоод хайлтын модуль
 • Товчхон цаг агаарын widget

Premium (багц)

Premium (багц)
4 сая

НӨЭТ ороогүй

 • Standart (багц) орсон
 • Автомат SMS ирдэг үйлчилгээ  
 • Хэрэглэгчийн бүртгэлийн модуль  
 • Ажлын анкет онлайнаар хүлээн авдаг модуль
 • Мэйл subscribe модуль  
 • Байгууллагын модуль  
 • Вэб notification  
 • Messenger bot notification  

Professionnal (багц)

Professionnal (багц)
4.5 сая

НӨЭТ ороогүй

 • Standart (багц) орсон
 • Автомат SMS ирдэг үйлчилгээ  
 • Ажлын анкет онлайнаар хүлээн авдаг модуль
 • Мэйл subscribe модуль  
 • Вэб notification  
 • Messenger bot notification  
 • Үйлчилгээний модул
 • Цаг захиалах модуль
 • Өргөдөл гомдол онлайнаар хүлээн авдаг модуль
 • Тендерийн урилга модуль
 • Ухаалаг messenger bot  

Maximum (багц)

Maximum (багц)
5 сая

НӨЭТ ороогүй

 • Standart (багц) орсон
 • Автомат SMS ирдэг үйлчилгээ  
 • Ажлын анкет онлайнаар хүлээн авдаг модуль
 • Мэйл subscribe модуль  
 • Вэб notification  
 • Messenger bot notification  
 • Үйлчилгээний модуль
 • Цаг захиалах модуль
 • Өргөдөл гомдол онлайнаар хүлээн авдаг модуль
 • Тендерийн урилга модуль
 • Ухаалаг messenger bot  
 • Онлайн худалдаа  
Дараах тусгай модулиуд

Аялалын бүртгэлийн модуль Маршрут оруулах боломжтой Review бичих боломжтой Аялал жуулчлалын газруудад зориулагдсан болно

500,000 төг

Зээлийн хүсэлт хүлээн авах модуль Банк бус санхүүгийн байгууллагад зориулагдсан болно

200,000 төг

Номын бүртгэлийн модуль

200,000 төг

Номын товчлол бичдэг модуль

300,000 төг

Жижиг хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

500,000 төг

Дундаж хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

1.000,000 төг

Том хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

2.000,000 төг

Вэб хийгдсэний дараах үйлчилгээ

Менюнд цэс нэмэх

1 удаа

100,000 төг

Мэдээ, мэдээлэл нэмэх

1 удаа

30,000 төг

Слайд хийх ( шинээр загвар зурна )

1 ширхэг

60,000 төг

Хуудсанд өөрчлөлт оруулах

1 нүүр

300,000 төг

Standart (багц)

Standart (багц)

НӨЭТ ороогүй

Premium (багц)

Premium (багц)

НӨЭТ ороогүй

Professionnal (багц)

Professionnal (багц)

НӨЭТ ороогүй

Maximum (багц)

Maximum (багц)

НӨЭТ ороогүй

Дараах тусгай модулиуд

Аялалын бүртгэлийн модуль Маршрут оруулах боломжтой Review бичих боломжтой Аялал жуулчлалын газруудад зориулагдсан болно

500,000 төг

Зээлийн хүсэлт хүлээн авах модуль Банк бус санхүүгийн байгууллагад зориулагдсан болно

200,000 төг

Номын бүртгэлийн модуль

200,000 төг

Номын товчлол бичдэг модуль

300,000 төг

Жижиг хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

500,000 төг

Дундаж хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

1.000,000 төг

Том хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

2.000,000 төг

Вэб хийгдсэний дараах үйлчилгээ

Менюнд цэс нэмэх

1 удаа

100,000 төг

Мэдээ, мэдээлэл нэмэх

1 удаа

30,000 төг

Слайд хийх ( шинээр загвар зурна )

1 ширхэг

60,000 төг

Хуудсанд өөрчлөлт оруулах

1 нүүр

300,000 төг

Standart (багц)

Standart (багц)

НӨЭТ ороогүй

Premium (багц)

Premium (багц)

НӨЭТ ороогүй

Professionnal (багц)

Professionnal (багц)

НӨЭТ ороогүй

Maximum (багц)

Maximum (багц)

НӨЭТ ороогүй

Дараах тусгай модулиуд

Аялалын бүртгэлийн модуль Маршрут оруулах боломжтой Review бичих боломжтой Аялал жуулчлалын газруудад зориулагдсан болно

500,000 төг

Зээлийн хүсэлт хүлээн авах модуль Банк бус санхүүгийн байгууллагад зориулагдсан болно

200,000 төг

Номын бүртгэлийн модуль

200,000 төг

Номын товчлол бичдэг модуль

300,000 төг

Жижиг хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

500,000 төг

Дундаж хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

1.000,000 төг

Том хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

2.000,000 төг

Вэб хийгдсэний дараах үйлчилгээ

Менюнд цэс нэмэх

1 удаа

100,000 төг

Мэдээ, мэдээлэл нэмэх

1 удаа

30,000 төг

Слайд хийх ( шинээр загвар зурна )

1 ширхэг

60,000 төг

Хуудсанд өөрчлөлт оруулах

1 нүүр

300,000 төг

Standart (багц)

Standart (багц)

НӨЭТ ороогүй

Premium (багц)

Premium (багц)

НӨЭТ ороогүй

Professionnal (багц)

Professionnal (багц)

НӨЭТ ороогүй

Maximum (багц)

Maximum (багц)

НӨЭТ ороогүй

Дараах тусгай модулиуд

Аялалын бүртгэлийн модуль Маршрут оруулах боломжтой Review бичих боломжтой Аялал жуулчлалын газруудад зориулагдсан болно

500,000 төг

Зээлийн хүсэлт хүлээн авах модуль Банк бус санхүүгийн байгууллагад зориулагдсан болно

200,000 төг

Номын бүртгэлийн модуль

200,000 төг

Номын товчлол бичдэг модуль

300,000 төг

Жижиг хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

500,000 төг

Дундаж хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

1.000,000 төг

Том хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

2.000,000 төг

Вэб хийгдсэний дараах үйлчилгээ

Менюнд цэс нэмэх

1 удаа

100,000 төг

Мэдээ, мэдээлэл нэмэх

1 удаа

30,000 төг

Слайд хийх ( шинээр загвар зурна )

1 ширхэг

60,000 төг

Хуудсанд өөрчлөлт оруулах

1 нүүр

300,000 төг

×