Mobile app

Бид таны дизайныг "Prototype" буюу программ өрөгдөөгүй байсан ч, бүх үйлдлийг 80% -тай таньд харуулж батлуулна. Энэ нь ажлын ихэнх хэсгийг эхнээс шалгаж үзхэд давуу тал болно.

iOS-native 7.5 сая
НӨАТ ороогүй
  •  Өндөр хурдтай найдвартай ажиллагаатай
  •  Оффлайн ажиллах боломжтой
React-native 5 сая
НӨАТ ороогүй
Android-native 6 сая
НӨАТ ороогүй
Дараах тусгай модулиуд

Аялалын бүртгэлийн модуль

500,000 төг

Зээлийн хүсэлт хүлээн авах модуль

200,000 төг

Номын бүртгэлийн модуль

200,000 төг

Номын товчлол бичдэг модуль

300,000 төг

Жижиг хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

500,000 төг

Дундаж хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

1.000,000 төг

Том хэмжээний тусгай модуль хийлгэх

2.000,000 төг

Вэб хийгдсэний дараах үйлчилгээ

Менюнд цэс нэмэх

1 удаа

100,000 төг

Мэдээ, мэдээлэл нэмэх

1 удаа

30,000 төг

Слайд хийх ( шинээр загвар зурна )

1 ширхэг

60,000 төг

Хуудсанд өөрчлөлт оруулах

1 нүүр

300,000 төг