Mobile app

Бид таны дизайныг "Prototype" буюу программ өрөгдөөгүй байсан ч, бүх үйлдлийг 80% -тай таньд харуулж батлуулна. Энэ нь ажлын ихэнх хэсгийг эхнээс шалгаж үзхэд давуу тал болно.

iOS-native
НӨАТ ороогүй
  •  Өндөр хурдтай найдвартай ажиллагаатай
  •  Оффлайн ажиллах боломжтой
React-native
НӨАТ ороогүй
Android-native
НӨАТ ороогүй