Технологи

“Содон Солушн” ХХК нь орчин үеийн програм хангамжийн голлох технологи болох Java програмчлалын хэлийг голчлон ашиглаж програм хангамжийг хөгжүүлдэг.

Java програмчлалын хэл нь хамгийн хүчирхэг болтлоо хөгжсөн орчин үеийн объект хандлагат програмчлалын хэл юм. Java програмчлалын хэлийг ашиглахдаа Java програмчлалын хэлний хамгийн шилдэг фрэймворк болох Springframework-ийг ашигладаг. Энэ нь програм хангамжийг урд нь шалгагдаж, туршигдсан сайн замаар хөгжүүлэхэд тусалдаг.

Дэлхийд голчлон томоохон төслүүдийг хөгжүүлэхэд Java програмчлалыг ашиглаж байгаа бөгөөд цаашид байнга хөгжүүлэх системүүдэд илүү тохиромжтой. Мөн аюулгүй байдал талаасаа бусад програмчлалын хэлнүүдийг тэргүүлдэг.

Нууцлал хамгаалалт

Нууцлал хамгаалалтын хувьд вэб програм хангамжид тавигддаг owasp (open web application security prpject) шаардлагыг хангадаг.

SQL INJECTION

INSECURE USE OF CRYPTOGRAPHY

CROSS SITE SCRIPT (XSS)

FLAWS REMOTE ADMINISTRATION FLAWS

BUFFER OVERFLOWS

WEB AND APPLICATION SERVER MISCONFIGURATION

ERROR HANDLING PROBLEMS

DIRECT URL ACCESS TO BUSINESS LOGICS WITHOUT LOG IN

COMMAND ENJECTION FLAWS